STS-Hallen AB startades 2009 som ett sidoprojekt till fyra drivna entreprenörer med olika kompetenser inom material, byggnation, betong, plåt och ventilation.

Idag hjälper företaget till att samordna allt från projektering till färdig byggnad helt i enlighet med gällande regler och krav från myndigheter.

Vi arbetar med såväl små som stora projekt med målet att snabbt och kostnadseffektivt hjälpa våra kunder till en färdig hallbyggnad. 

I nära samarbete med kunden strävar STS-hallen efter att ta fram de hallar kunden vill ha, med bra lösningar och låga driftskostnader, till exempel hallar med solpaneler. 

Vi har byggt hallar åt bland andra Jysk, Ahlsell, Ekängen-gruppen, Securitas och Cramo.

STS-Hallen är en del av PB Bygg-koncernern.