Huscentrum.

Nu är vi igång med Huscentrums nya utbyggnader där ytterligare 5000 kvm lokaler ska byggas till.

Vi delar upp projektet i två etapper, där första etappen med förråd och lager förväntas stå klart vid årsskiftet 21/22. I etapp 2 bygger vi även till fler kontor.

Projekt