Huscentrum.

Företagshotellet Huscentrum i Falkenberg består idag av två separata byggnader som byggdes av PB Bygg/STS-Hallen och stod klara 2010 respektive 2017. Nu sammanflätas dessa två byggnader med en bro, där ny reception, kontor, mötesrum, trivselrum samt hiss kommer finnas. Arbetet satte igång i december 2019 och förväntas vara klar innan semestern sommaren 2020.

Läs mer om Huscentrum och brobygget här

Intresserad av att hyra kontor? Vänligen kontakta info@huscentrum.se