Idag har Richard hållit utbildning i ”Brandfarliga Arbeten” för våra arbetsledare på STS-Hallen och PB Bygg. Allt eftersom kommer även våra snickare att få samma utbildning, så att alla håller sig uppdaterade med vad som gäller ute på arbetsplatserna.