Idag har vi fått startbesked för tillbyggnationen av ytterligare 5000 kvm med kontor, lager och förråd! I slutet på april påbörjar vi schaktarbeten och första etappen som består av förråd och lager förväntar vi stå klart till årsskiftet 21/22.

Är du intresserad av att hyra förråd eller lager, kontakta Peter på 0346-65 04 04.

Läs mer om projektet här